přeskočit na hlavní obsah

Podmínky rezervace

1. Všeobecné podmínky

Platnost: Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny nezávazné rezervace i závazné rezervace provedené prostřednictvím rezervačního systému Alpinresortu Kaprun (dále jen AKRS).

Žádosti o rezervaci a rezervace: Každá žádost o rezervaci a rezervace bude provedena prostřednictvím AKRS jako volba na vaše jméno a zaslána do Alpinresortu Kaprun. Vaše žádost o rezervaci bude zaslána na e-mailovou adresu střediska. Poté vás bude středisko kontaktovat přímo s nabídkou nebo s informacemi, které jste požadovali. Rezervace šílené přes AKRS na jednotlivé služby nebo balíčky jsou závazné. Při rezervaci je na jedno kliknutí myší uzavřena smlouva o ubytování nebo cestovních službách; věnujte prosím pozornost uvedeným storno lhůtám a podmínkám. Alpinresort Kaprun má právo odmítnout rezervaci do 24 hodin.

Smlouva o ubytování nebo cestovních službách a platba: Při rezervaci vzniká smlouva o ubytování nebo cestovních službách mezi vámi a Alpinresortem Kaprun. Potvrzenou cenu je třeba uhradit přímo ve středisku v hotovosti nebo kreditní kartou. Veškeré služby a závazky vyplývající ze smlouvy o ubytování nebo cestovních službách existují přímo a výhradně mezi zákazníkem a Alpinresort Kaprun.

Změny a zrušení: Rezervace musí být zachována a udržována letoviskem, a to i po 18.00 hodině, tj. po celou noc. Pro všechny rezervace platí následující storno podmínky: do 30 dnů před příjezdem je storno zdarma, od 29 do 1 dne před příjezdem je storno poplatek 100% z celkové ceny.. Zrušení rezervace musí být provedeno přímo u Alpinresortu Kaprun.

2. klasifikace a informace o letovisku/cestovní informace: Standardní mezinárodní klasifikace letovisek podle počtu hvězdiček nezávazně udává úroveň letoviska s přihlédnutím k vlastnímu hodnocení letoviska. Veškeré další informace o letovisku a cestách a popisy jsou založeny na informacích poskytnutých letoviskem.

Smluvně dohodnutá cena pokoje: Všechny ceny uvedené v systému jsou aktuální denní ceny nebo speciální nabídky (které se mohou kdykoli změnit) a platí pro všechny rezervace provedené prostřednictvím AKRS.

Rezervace se provádí za aktuální nejlepší denní cenu pro Alpinresort Kaprun, která byla nabídnuta v názvu Alpinresortu Kaprun. Při rezervaci jsou automaticky zohledněny akční nabídky Alpinresortu Kaprun, jako jsou last minute, sezónní, víkendové nebo jiné nabídky.

Micellaneous: Informace byly sestaveny s náležitou péčí a pozorností. Alpinresort Kaprun nenese odpovědnost za případné chyby při shromažďování nebo přenosu informací. Přenos informací uložených na těchto webových stránkách, a to i částečně, k jiným účelům, než jsou stanoveny na těchto webových stránkách, je povolen pouze s výslovným souhlasem Alpinresortu Kaprun.

Rozhodné právo: Platí rakouské právo. Soudní příslušnost je Zell am See, Rakousko.

2. Bezpečnost informací

Alpinresort Kaprun by rád zvýšil vaši důvěru v online rezervace individuálních a balíčkových nabídek. Níže proto naleznete vyčerpávající informace pro tyto rezervace:

- jaké informace se od vás shromažďují
- k čemu se tyto informace používají

Anonymní používání rezervační služby: Obecně je možné rezervační službu používat bez uvedení osobních údajů, tj. je možné systém používat anonymně. Můžete například získat informace o nabídce, aniž byste se museli předem registrovat.

Registrace: Pokud chcete provést rezervaci nebo rezervaci nebo jste cestovní kancelář, která chce prodat ubytování v Alpinresortu Kaprun, budeme potřebovat určité osobní údaje, abychom mohli transakci provést. Příkladem potřebných údajů je vaše jméno a adresa. Na nutnost těchto údajů budete upozorněni při registraci. Úplné povinné údaje jsou uvedeny v registračním formuláři a budou použity pro účely vytvoření smluvní dohody. Dále budete pravidelně dostávat zpravodaj Alpinresortu Kaprun, který můžete kdykoli zrušit. Vyplnění ostatních nepovinných údajů není nutné. Pokud byste uvedli více informací, budou tyto použity v anonymní podobě pro statistické účely.

Právo na informace: Jako registrovanému uživateli vám kdykoli a zdarma poskytneme informace o tom, jaké údaje o vás evidujeme. Pokud budete tyto informace potřebovat, kontaktujte prosím alpinresortkaprun@gmail.com

Odstranění: Pokud si to budete přát, neprodleně vymažeme všechny údaje, které o vás byly zaznamenány. Kontaktujte nás prosím na adrese alpinresortkaprun@gmail.com. Upozorňujeme, že informace je možné vymazat až po dokončení všech smluvně dohodnutých služeb. Na požádání vás budeme informovat o dokončeném vymazání.

Rakouské smluvní podmínky

§ 1 Všeobecně
(Všeobecné) rakouské smluvní podmínky stanoví smluvní obsah, podle kterého rakouští poskytovatelé ubytování zpravidla uzavírají smlouvy o ubytování se svými hosty. Rakouské smluvní podmínky nevylučují zvláštní dohody.

§ 2 Smluvní partneři

(1) V případě pochybností je objednatelem smluvní partner ubytovatele, a to i v případě, že zadal nebo společně zadali objednávku pro jiné konkrétně uvedené osoby.

(2) Osoby využívající ubytování jsou hosty v souladu se smluvními podmínkami.

§ 3 Uzavření smlouvy, zálohová platba

(1) Smlouva o ubytování vzniká zpravidla přijetím písemné nebo ústní objednávky hosta ubytovatelem.

(2) Lze se dohodnout, že host poskytne zálohu.

(3) Ubytovatel může rovněž požadovat zálohu na celou dohodnutou částku.

§ 4 Začátek a konec ubytování

(1) Host má právo na přístup do pronajatých pokojů od 15.00 hodin ve sjednaný den.

(2) Ubytovatel má právo v případě, že se host nedostaví do 18.00 hodin v dohodnutý den příjezdu, odstoupit od smlouvy, pokud nebyl dohodnut pozdější čas příjezdu.

(3) Pokud však host zaplatil zálohu, zůstává pokoj(y) rezervován(y) nejpozději do 12.00 hodin následujícího dne.

(4) Pokud je pokoj obsazen před 6.00 hodinou ranní, počítá se předchozí noc jako první přenocování.

(5) Pronajaté pokoje musí hosté opustit do 10.00 hodin v den odjezdu.

§ 5 Odstoupení od smlouvy o ubytování

(1) Obě strany mohou smlouvu o ubytování zrušit jednostranným prohlášením nejpozději tři měsíce před dohodnutým datem příjezdu hosta bez zaplacení stornopoplatku. Prohlášení o zrušení musí být k dispozici smluvnímu partnerovi nejpozději tři měsíce před datem příjezdu hosta.

(2) Smlouvu o ubytování mohou oba smluvní partneři zrušit jednostranným prohlášením nejpozději jeden měsíc před dohodnutým datem příjezdu hosta, ale musí být zaplacen storno poplatek ve výši ceny pokoje za tři dny. Prohlášení o zrušení musí být smluvnímu partnerovi doručeno nejpozději jeden měsíc před datem příjezdu hosta.

(3) Ubytovatel má právo v případě, že se host nedostaví nejpozději do 18.00 hodin následujícího dne.

(4) Pokud však host zaplatil zálohu, zůstává pokoj(y) rezervován(y) nejpozději do 12.00 hodin následujícího dne.

(5) I v případě, že host nevyužije objednané pokoje/služby penzionu, je povinen zaplatit ubytovateli dohodnutou částku. Služby nebo to, co získal jiným pronájmem objednaného pokoje. Zkušenosti ukazují, že ve většině případů činí úspora společnosti v důsledku nevyužití služeb 20 % z ceny pokoje a 30 % z ceny stravování.

(6) Poskytovatel ubytování je povinen podle okolností usilovat o další pronájem nevyužitých pokojů. (§1107 ABGB1). Podmínky pro zrušení ubytování uvedené v bodech 1, 2 a 5 jsou nezávazným doporučením sdružení podle § 31 a násl. kartelového zákona, vyhlášeného 26 Kt 79/03 u OLG (Vrchního zemského soudu) ve Vídni, který působí jako kartelový soud.

§ 6 Poskytování náhradního ubytování

(1) Ubytovatel může hostovi poskytnout přiměřené náhradní ubytování, pokud je to pro hosta přiměřené, zejména proto, že rozdíl je zanedbatelný a věcně odůvodněný.

(2) Věcné zdůvodnění je dáno například tehdy, když se pokoj (pokoje) stal (staly) nepoužitelným (nepoužitelnými), nebo když již ubytovaný host prodloužil svůj pobyt, nebo když k tomuto kroku vedou jiná provozní opatření.

(3) Případné dodatečné náklady na náhradní ubytování nese poskytovatel ubytování.

§ 7 Práva hosta

(1) Podpisem smlouvy o ubytování vzniká hostovi právo na běžné užívání pronajatých pokojů, zařízení ubytovacího zařízení, která jsou hostům běžně a bez zvláštních podmínek k dispozici, a na běžné služby.

(2) Host má právo na přístup do pronajatých pokojů od 15.00 hodin ve sjednaný den.

(3) V opačném případě nemá host náhradní nárok na služby ubytovatele, pokud neodebírá sjednané jídlo v obvyklých stanovených časech a v zařízeních k tomu určených.

§ 8 Povinnosti hosta

(1) Při ukončení smlouvy o ubytování se vyplatí dohodnutá částka. Ubytovatel bude v rámci možností přijímat jako platbu cizí měny v souladu s denním směnným kurzem. Ubytovatel není povinen přijímat bezhotovostní platební prostředky, jako jsou šeky, kreditní karty, kupóny, poukázky apod. Veškeré nezbytné náklady spojené s přijetím těchto cenných papírů, např. za telegramy, dotazy atd., nese host.

(3) Před zapnutím doprovodných elektrických zařízení, která nejsou součástí běžných cestovních potřeb, musí host získat souhlas ubytovatele.

(4) V případě škody způsobené hostem se použijí právní předpisy o náhradě škody. V důsledku toho host odpovídá za všechny škody a újmy, které vznikly ubytovateli nebo třetím osobám jeho zaviněním nebo zaviněním jeho společníka nebo jiných osob, za které odpovídá, a to i v případě, že poškozený je oprávněn požadovat náhradu škody přímo od ubytovatele.

§ 9 Práva poskytovatele ubytování

(1) Pokud host odmítne zaplatit stanovenou částku nebo je v prodlení, je majitel ubytovacího zařízení oprávněn zadržet předané věci hosta jako záruku za dluh vyplývající z ubytování, stravy a výdajů za hosta (§ 970c ABGB právně-aplikační právo zadržet).

(2) K zajištění sjednané platby má ubytovatel zástavní právo na předměty, které host předal ubytovateli. (§ 1101 ABGB právně platné zástavní právo ubytovatele).

(3) Pokud je služba požadována na pokoji hosta nebo v neobvyklou dobu, je ubytovatel oprávněn účtovat za tuto službu zvláštní příplatek. Tento zvláštní příplatek musí být uveden v oznámení o ceně pokoje. Ubytovatel může tyto služby odmítnout i z komerčních důvodů.

§ 10 Povinnosti poskytovatele ubytování

(1) Ubytovatel je povinen poskytovat sjednané služby na odpovídající úrovni.

(2) Zvláštní služby, které jsou povinně zpoplatněny a nejsou zahrnuty v ceně ubytování, jsou:

a) Zvláštní služby poskytované ubytovacím zařízením, které jsou účtovány zvlášť na účet, jako je poskytování salonů, saun a krytého bazénu, (venkovního) bazénu, solária, koupelny na patře, garáže atd.
b) poskytnutí přistýlek a/nebo dětských lůžek bude kalkulováno se sníženou cenou.

(3) Označené ceny musí být uvedeny včetně.

§ 11 Odpovědnost poskytovatele ubytování za škodu

(1) Ubytovatel odpovídá za škodu, která vznikla hostovi, pokud ke škodě došlo v ubytovacím zařízení a zavinil ji ubytovatel nebo některý z jeho zaměstnanců.

(2) Odpovědnost za předměty v areálu. Kromě toho odpovídá ubytovatel jako správce předmětů odevzdaných ubytovanými hosty za škodu v maximální výši 1.100,- EUR, pokud nemůže prokázat, že škodu způsobil on nebo některý z jeho zaměstnanců, ani cizí osoby, které vstoupily do budovy a opustily ji.

Za těchto okolností odpovídá ubytovatel za cennosti, peníze a cenné papíry maximálně do výše 550,- EUR, pokud tyto věci nepřevzal do úschovy s vědomím jejich stavu nebo pokud škodu nezpůsobil on sám nebo některý z jeho zaměstnanců, což by mělo za následek jeho neomezenou odpovědnost. Odmítnutí odpovědnosti vyvěšením oznámení je právně neúčinné.

Úschova cenností, peněz a cenných papírů může být odmítnuta, pokud se jedná o podstatně cennější předměty, než jaké hosté obvykle předávají do úschovy příslušnému ubytovateli. Dohody, které vedou ke snížení odpovědnosti pod rozsah uvedený ve výše uvedených odstavcích, jsou právně neúčinné. Předměty se považují za odevzdané, pokud je převzal některý z obsluhujících pracovníků ubytovacího zařízení nebo pokud byly odevzdány na některém z předem k tomu určených míst. (Zejména §§ 970 a násl. ABGB).

§ 12 Chov domácích zvířat

(1) Domácí zvířata mohou do ubytovacího zařízení pouze na základě předchozího povolení a v některých případech je za ně vybírán zvláštní poplatek.

(2) Host je odpovědný za škody způsobené zvířaty, která přinesl.

§ 13 Prodloužení ubytování

Prodloužení pobytu hosta vyžaduje souhlas poskytovatele ubytování.

§ 14 Ukončení ubytování

(1) Pokud byla smlouva o ubytování sjednána na určitou dobu, končí uplynutím této doby. Pokud host odjede dříve, je poskytovatel ubytování oprávněn požadovat vrácení celé částky.

Poskytovatel ubytování je povinen požádat o další pronájem nevyužívaných pokojů v souladu s podmínkami. Kromě toho se přiměřeně použije ustanovení § 5 odst. 5 (procenta slev).

(2) Úmrtí hosta způsobí ukončení smlouvy s ubytovatelem.

(3) Pokud byla smlouva o ubytování sjednána na dobu neurčitou, mohou smluvní partneři smlouvu kdykoli zrušit, pokud dodrží třídenní lhůtu pro zrušení. Zrušení musí být smluvnímu partnerovi doručeno do 10.00 hodin, jinak se za první den lhůty pro zrušení nepovažuje právě tento den, ale den následující.

(4) Pokud host nevyklidí pokoj do 10.00 hodin, je ubytovatel oprávněn účtovat mu cenu pokoje za další den.

(5) Ubytovatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy o ubytování, pokud host:

a) užívá prostory výrazně škodlivě nebo svým bezohledným, nevhodným nebo jinak nevhodným chováním kazí kolektivní zážitek z bydlení ostatních hostů nebo se dopustí jednání ohrožujícího majetek, mravnost nebo fyzickou bezpečnost ubytovatele, jeho chovance nebo některé z osob ubytovaných v ubytovacím zařízení.
b) onemocní nakažlivou nemocí nebo nemocí, která přesahuje dobu ubytování, nebo potřebuje lékařskou péči.
c) neuhradí předloženou fakturu ani po výzvě v přiměřeně stanovené lhůtě.

(6) Pokud se splnění smlouvy stane nemožným v důsledku události, která je považována za zásah vyšší moci, smlouva se ruší.

Poskytovatel ubytování je však povinen vrátit přijaté platby, aby z akce neměl žádný zisk. (§ 1447 ABGB.)

§ 15 Onemocnění nebo úmrtí hosta v ubytovacím zařízení

(1) Pokud host během svého pobytu v ubytovacím zařízení onemocní, je ubytovatel povinen zajistit lékařskou pomoc a péči, pokud je to nezbytné a pokud to host nemůže učinit sám. V případě úmrtí hosta má ubytovatel nárok na následující náhradu nákladů od právního nástupce hosta:

a) úhrada všech léčebných výloh, které nebyly uhrazeny hostem.
b) úhrada za nezbytnou dezinfekci místnosti, pokud ji nařídí hygienik.
c) Případná náhrada za nepoužitelné ložní prádlo, lůžkoviny a lůžkové vybavení, a to za předání těchto předmětů právnímu nástupci, jinak za dezinfekci nebo důkladné vyčištění všech předmětů;
d) úhrada nákladů na obnovu stěn, zařízení, koberců atd., pokud byly znečištěny nebo poškozeny v důsledku nemoci nebo úmrtí.
e) Náhrada za pronájem pokoje, pokud není poskytována z důvodu dočasné nepoužitelnosti pokoje v důsledku nemoci nebo úmrtí. (Minimálně tři dny, maximálně sedm dní).

§ 16 Místo plnění a soudní příslušnost

(1) Místem plnění je místo, kde se nachází ubytovací zařízení.

(2) Veškeré spory vyplývající ze smlouvy o ubytování řeší odborný a příslušný soud, který je místně příslušný ubytovacímu zařízení, pokud se nejedná o

a) host má jako spotřebitel místo zaměstnání nebo bydliště v tuzemsku. V takovém případě bude jako soudní příslušnost dohodnuto místo, které host uvedl při své registraci.
b) host jako spotřebitel má pouze jedno místo zaměstnání v tuzemsku. V takovém případě bude toto místo dohodnuto jako příslušný soud.

cs_CZCS