přeskočit na hlavní obsah

DOMOVNÍ ŘÁD ALPIN RESORT KAPRUN (KRAPFSTRASSE 45 KAPRUN)

 

Pro zajištění příjemného pobytu každého majitele, nájemce, uživatele a návštěvníka komplexu Alpin Resort na Krapfstrasse 45 v Kaprunu (včetně společných prostor, apartmánů a dalších prostor) je každý povinen dodržovat následující pravidla:

VŠEOBECNÉ:

 1. Byty, všechny ostatní prostory, zařízení a další vybavení by měly být užívány čistě a jako správný rodinný příslušník a měly by být udržovány v čistotě.
 2. Společné prostory a zařízení používáte výhradně na vlastní nebezpečí. To platí zejména pro používání společné pračky a sušičky a sauny s příslušenstvím.
 3. Není dovoleno provádět změny v zařízení nebo programování zařízení. To platí zejména pro rádio, televizi, internet, routery, saunu, výtah, pračku, sušičku a termostat (kromě běžné regulace teploty).
 4. Jakékoli poškození musí být neprodleně nahlášeno vedoucímu provozu (otázka: máme jméno, adresu a telefonní číslo) a pachatel je musí neprodleně a řádně opravit. Pokud tak nebude řádně učiněno nebo oprava nebude možná, budou náklady na úklid a opravu vymáhány po pachateli odečtením požadované částky z kauce.
 5. Bez souhlasu majitele nebo správce není dovoleno v apartmánech nebo budově cokoli měnit, včetně vrtání nebo dělání otvorů do stěn nebo připevňování, věšení či výměny plakátů nebo obrazů.
 6. Vstupní dveře do budovy musí zůstat vždy zavřené. Při odchodu z budovy zkontrolujte, zda jsou dveře zavřené, aby se do budovy nedostali nežádoucí návštěvníci.
 7. Okna mohou být otevřena pouze proto, aby se do místností dostal čerstvý vzduch. Jinak by měla být okna co nejvíce zavřená, zejména v době, kdy je zapnuté topení nebo kdy hrozí nebezpečí zamrznutí. 8. Do okenního otvoru nebo přes zábradlí balkonu či terasy není dovoleno odkládat ložní prádlo a ručníky.
 8. Ve společných prostorách nesmí být umístěny žádné předměty. Lyže, jízdní kola a další sportovní vybavení musí být uloženy na vyhrazených místech.
 9. V budově a apartmánech není dovoleno dělat hluk. Zvuk rádia, televize a podobně je povolen na úrovni zvuku, který je slyšet pouze uvnitř bytu.
 10. Rovněž není dovoleno obtěžovat ostatní uživatele budovy nebo bytů svým chováním nebo hlukem.
 11. Chov domácích zvířat není povolen.
 12. V komplexu, apartmánech a společných prostorách je zakázáno kouřit!
 13. Otevřený oheň nebo gril na dřevěné uhlí či plyn v apartmánu, na balkoně nebo terase není povolen. Elektrický gril, fondue nebo barbecue je povolen za předpokladu, že neobtěžuje kouřem nebo zápachem ostatní obyvatele.
 14. Odpad by měl být co nejvíce tříděn a měl by být vyhazován do kontejnerů na tříděný odpad k tomuto účelu určených. Ukládání odpadu do těchto odpadkových košů není povoleno v době od 22.00 do 8.00 hodin.

PRAVIDLA A TIPY TÝKAJÍCÍ SE APARTMÁNU:

 1. Nájemce se žádá, aby inventář používal správně a pečlivě. Pokud se něco rozbije, je třeba to neprodleně nahlásit nájemní agentuře (u každého bytu přidejte jiné jméno, adresu a telefonní číslo). Pokud je to možné, zajistěte výměnu a/nebo opravu.
 2. Užívání apartmánu je zcela na vlastní nebezpečí nájemce. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za užívání bytu. Nájemce nemůže činit pronajímatele odpovědným za mimořádné události, včetně poškození budovy nebo bytu bez ohledu na to, zda toto poškození bylo způsobeno povětrnostními podmínkami nebo z jiných důvodů.
 3. Pokud po příjezdu zjistíte, že apartmán není dostatečně čistý nebo se v něm vyskytují nějaké závady či chybějící předměty, kontaktujte prosím neprodleně svou agenturu (u každého apartmánu uveďte jiný název, adresu a telefonní číslo).
 4. Žádáme vás, abyste v areálu nedělali žádný hluk. Chodby a parkoviště nejsou určeny jako hřiště pro děti. Není dovoleno obtěžovat ostatní obyvatele a uživatele budovy a bytů chováním nebo hlukem.
 5. Je zakázáno pohybovat se v lyžařských nebo (špinavých) turistických botách mimo lyžárnu nebo vstupovat do apartmánu. Lyžařské boty nebo (špinavé) turistické boty můžete nechat ve vyhrazené lyžařské místnosti vyhřívané prvky . (Čisté) outdoorové boty si můžete odložit na verandě před vlastním apartmánem, aby se dřevěná podlaha v apartmánu nepoškodila o kamínky, které se často zasekávají do profilu bot.
 6. Přestože úklid apartmánu zajišťuje úklidová služba, očekává se, že apartmán opustíte až po úklidu koštětem uvnitř vašeho apartmánu. Při odchodu je třeba odložit ložní prádlo do předsíně apartmánu. Lednice, myčka nádobí, kávovar a odpadkové koše musí být prázdné. Před odjezdem dejte chladničku do polohy 0 (nula), vyčistěte ji, odmrazte a otevřete dveře. Vyprázdněte odpadkové koše a tříděný odpad odneste do určených nádob mimo budovu. Termostat nastavte na 15 stupňů. Zkontrolujte, zda jsou balkonové dveře řádně zavřené a zda jsou vstupní dveře zamčené.
 7. Pokud podle názoru pronajímatele nebo správce není byt zanechán v pořádku, budou po vás vymáhány dodatečné náklady na úklid nebo opravy.
 8. V apartmánu najdete informační složku s různými letáky, které stojí za to si přečíst. Letáky jsou k dispozici také v hlavní hale budovy.
 9. Pokud máte nějaké nápady nebo tipy, o které byste se chtěli podělit, dejte nám prosím vědět a zanechte nám vzkaz vzadu v bytě. Pokud je v apartmánu k dispozici kniha hostů, můžete ji také použít.
 10. Pohovku v obývacím pokoji lze přeměnit na lůžko pro 2 osoby. Přikrývky, polštáře a flanel najdete ve skříních v jedné z ložnic.
 11. Neházejte věci do záchodu. Používejte odpadkové koše, které jsou umístěny na toaletě a/nebo v koupelně.
  Odpad by měl být tříděn podle typů kontejnerů, které se nacházejí vně areálu.

12. Zaplacením nájemného a užíváním bytu nájemce prohlašuje, že se seznámil s tímto domovním řádem a informacemi a prohlašuje, že je přijímá a dodržuje.