preskočiť na hlavný obsah

DOMOVÝ PORIADOK ALPIN RESORT KAPRUN (KRAPFSTRASSE 45 KAPRUN)

 

V záujme zabezpečenia príjemného pobytu každého majiteľa, nájomcu, užívateľa a návštevníka komplexu Alpin Resort na Krapfstrasse 45 v Kaprune (vrátane spoločných priestorov, apartmánov a iných priestorov) je každý povinný dodržiavať tieto pravidlá:

VŠEOBECNÉ:

 1. Byty, všetky ostatné priestory, spotrebiče a iné zariadenia by mali byť využívané úhľadne a ako správny rodinný príslušník a mali by byť udržiavané v čistote.
 2. Spoločné priestory a zariadenia používate výlučne na vlastné riziko. To sa týka najmä používania spoločnej práčky a sušičky a používania sauny s príslušnými zariadeniami.
 3. Nie je povolené vykonávať zmeny v zariadení alebo programovaní zariadenia. To sa týka najmä rádia, televízie, internetu, routerov, sauny, výťahu, práčky, sušičky a termostatu (okrem bežnej regulácie teploty).
 4. Každé poškodenie je potrebné okamžite nahlásiť vedúcemu prevádzky (otázka: máme meno, adresu a telefónne číslo) a páchateľ ho musí bezodkladne a správne odstrániť. Ak sa tak nestane riadnym spôsobom alebo oprava nie je možná, náklady na čistenie a opravu sa budú od páchateľa vymáhať odpočítaním požadovanej sumy zo zálohy.
 5. Bez súhlasu majiteľa alebo správcu nie je dovolené v apartmánoch alebo v budove čokoľvek meniť vrátane vŕtania alebo robenia dier v stenách alebo pripevňovania, vešania alebo výmeny plagátov alebo obrazov.
 6. Vchodové dvere do budovy musia zostať vždy zatvorené. Pri odchode z budovy skontrolujte, či sú dvere zatvorené, aby sa do budovy nedostali neželaní návštevníci.
 7. Okná sa môžu otvoriť len preto, aby sa do miestností dostal čerstvý vzduch. Inak by mali byť okná čo najviac zatvorené, najmä v období, keď je zapnuté vykurovanie alebo ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia. 8. Nie je dovolené odkladať posteľnú bielizeň a uteráky do okenného otvoru alebo cez zábradlie balkóna alebo terasy.
 8. V spoločných priestoroch sa nesmú umiestňovať žiadne predmety. Lyže, bicykle a iné športové potreby musia byť odložené na vyhradených miestach.
 9. V budove a apartmánoch nie je povolené robiť hluk. Zvuk rádia, televízie a podobne je povolený na úrovni zvuku, ktorý je počuť len v byte.
 10. Taktiež nie je dovolené obťažovať ostatných užívateľov budovy alebo bytov svojím správaním alebo hlukom.
 11. Chov domácich zvierat nie je povolený.
 12. Fajčenie v komplexe, apartmánoch a spoločných priestoroch je zakázané!
 13. Otvorený oheň alebo gril na drevené uhlie alebo plyn v apartmáne, na balkóne alebo terase nie je povolený. Elektrický gril, fondue alebo grilovanie je povolené za predpokladu, že to nebude prekážať dymom alebo zápachom ostatným obyvateľom.
 14. Odpad by sa mal čo najviac separovať a mal by sa vyhadzovať do nádob na separovaný odpad určených na tento účel. Ukladanie odpadu do týchto odpadkových košov nie je povolené v čase od 22.00 do 8.00 hod.

PRAVIDLÁ A TIPY TÝKAJÚCE SA APARTMÁNU:

 1. Nájomca je povinný používať inventár správne a starostlivo. Ak sa niečo pokazí, treba to okamžite nahlásiť prenajímateľovi (odlišne pre každý byt pridať meno, adresu a telefónne číslo). Ak je to možné, zabezpečte výmenu a/alebo opravu.
 2. Používanie apartmánu je výlučne na vlastné riziko nájomcu. Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie bytu. Nájomca nemôže brať prenajímateľa na zodpovednosť za mimoriadne udalosti vrátane poškodenia budovy alebo bytu bez ohľadu na to, či toto poškodenie bolo spôsobené poveternostnými podmienkami alebo inými príčinami.
 3. Ak po príchode nezistíte, že apartmán je dostatočne čistý alebo sa v ňom nachádzajú nejaké závady alebo chýbajúce veci, okamžite kontaktujte agentúru, ktorá vám ho prenajíma (pre každý apartmán uveďte iný názov, adresu a telefónne číslo).
 4. Žiadame vás, aby ste v areáli nevydávali žiadne zvuky. Chodby a parkovisko nie sú určené ako ihrisko pre deti. Nie je dovolené obťažovať ostatných obyvateľov a užívateľov budovy a bytov správaním alebo hlukom.
 5. Je zakázané pohybovať sa v lyžiarskych topánkach alebo (špinavých) turistických topánkach mimo lyžiarskej miestnosti alebo vstupovať do apartmánu. Lyžiarske topánky alebo (špinavé) turistické topánky si môžete nechať vo vyhradenej lyžiarskej miestnosti vyhrievané prvky . (Čisté) outdoorové topánky si môžete odložiť na verande pred vlastným apartmánom, aby ste zabránili poškodeniu drevenej podlahy v apartmáne kamienkami, ktoré sa často zachytávajú v profile topánok.
 6. Hoci apartmán upratuje upratovacia služba, očakáva sa, že po upratovaní metlou opustíte apartmán vo svojom apartmáne. Pri odchode by ste mali posteľnú bielizeň odložiť na chodbu apartmánu. Chladnička, umývačka riadu, kávovar a koše musia byť prázdne. Pred odchodom dajte chladničku do polohy 0 (nula), vyčistite ju, odmrazte a otvorte dvere. Vyprázdnite odpadkové koše a separovaný odpad odložte do určených nádob mimo budovy. Termostat nastavte na 15 stupňov. Skontrolujte, či sú balkónové dvere riadne zatvorené a či sú vchodové dvere zamknuté.
 7. Ak podľa názoru prenajímateľa alebo správcu nie je byt čistý, náklady na dodatočné upratovanie alebo opravu sa budú vymáhať od vás.
 8. V apartmáne nájdete informačný priečinok s rôznymi letákmi, ktoré sa oplatí prečítať. Letáky sú k dispozícii aj v hlavnej hale budovy.
 9. Ak máte nejaké nápady alebo tipy, o ktoré by ste sa chceli podeliť, dajte nám vedieť a nechajte nám odkaz v zadnej časti bytu. Ak je v apartmáne k dispozícii kniha hostí, môžete ju tiež použiť.
 10. Pohovka v obývacej izbe sa dá zmeniť na posteľ pre 2 osoby. Prikrývky, vankúše a flanel nájdete v skrinkách v jednej zo spální.
 11. Nehádžte veci do záchoda. Používajte odpadkové koše, ktoré sa nachádzajú na WC a/alebo v kúpeľni.
  Odpad by sa mal separovať v súlade s typmi kontajnerov, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej strane komplexu.

12. Zaplatením nájomného a užívaním bytu nájomca vyhlasuje, že sa oboznámil s týmto domovým poriadkom a informáciami a vyhlasuje, že ich akceptuje a dodržiava.

sk_SKSK